Toroidni rezervoar 600×200

Toroidni rezervoar za unutrašnju ugradnju na mesto rezervnog točka.