Uredjaji i oprema za autogas

Uredjaji sa kojima se konvertuju automobili na alternativno gorivo kao što je  TNG ili autogas se sastoje od  manje više istih  sklopova neophodnih za rad automobila. Delove ili sklopove možemo grubo klasifikovati  na sledeći način:

1. Rezervoar  sa pripadajućim multiventilom. Multiventil se zove zato što ima više funkcija za koje je namenjen. Održava maksimalni nivo gasa u rezervoru da ne bi došlo do prepunjenosti prilikom točenja plina na pumpi. Ima sigurnosni ventil protiv  “loma”  kidanja cevi za utakanje i dovod prema motoru i pokazivanje nivoa goriva.

toroidni-rezervoar

cilindrični-rezervoar      Multiventil

 

 

2. Isparivač autogasa i reduktor pritiska. Njegov zadatak je da tečni naftni gas “pretvori”  ispari u gasovito stanje  i da smanji (redukuje) pritisak iz rezervoara  koji je od 6 do 16 bara a za pravilan rad sistema za autogas treba od 0.5 do 1.5 bara u zavisnosti od namene i vrste uredjaja. Prilikom isparavanja gasa dilazi do oduzimanja toplota od okoline pa je zato neophodno da se isparivač greje inače bi se bukvalno smrzao u veoma kratkom roku, par minuta. Zato se prikopčava na sistem za hladjenje automobila i otuda uzima toplu tečnost za svoje zagrevanje.

reduktor-autogas-150x150

isparivač vakumski

 

 

 

 

3. Sistem za distribuciju autogas-a od isparivača-reduktora do motora. Ima ih više vrsta u zavisnosti od principa rada.

3, a.  Za venturi sistem to su razni mikseri ili mešači  a na neke karburatore se montiraju dizne u difuzor karburatora.  Zadatak im je da proizvedu što bolju mešavinu vazduha i plina da bi motor dobro radio pa se zato stavljaju što bliže leptiru ili klapni gasa.

Mixer za autogas

mikser-lpg  mikser-klapna-150x150

 

 

 

3. b. Za sekvencijalne sisteme su to dizne, injektori za autogas. Imaju istu funkciju  i prinip rada kao benzinski injektori ali su znatno veći i sporiji, tromiji pa to nekad zna da pravi problem kod

pojedinih motora.

lpg-injector

 

 

 

 

 

4. Sistemi za kontrolu rada autogasnog uredjaja. Zadatak im je da kontrolišu doziranje autogasa koliko je to više moguće da bi uvek bila pravilna smeša goriva i vazduha zbog boljeg sagorevanja. Od kvaliteta i mogućnosti ovog segmenta zavisi ustvari sve oko potrošnje, snage i dugotrajnosti motora.

4. a. Za venturi sisteme krajnji domet je LCS (Lambda kontrol sistem). Reguliše smešu na osnovu signala koji šalje Lambda sonda.

LCS Lambda kontrol sistem

 

 

 

 

 

 

4. b. ECU, kompjuter, kontrolna jedinica  za kontrolu ubrizgavanja.  Savremeniji uredjaji koji moraju zadovoljiti eko norme počev od Euro 3 moraju imati daleko bolju kontrolu pravljenja smeše pa zato imaju kompjuter koji se brine o tome. Kako su motori sve bolji i komplikovaniji da bi zadovoljili sve standarde  ima više vrsta kontrolnih jedinica u skladu sa potrebama motora. Više o tome možete pročitati na posbnim stranicama za   AC Stag 4 plus   AC Stag 300 Premium   AC Stag 300 ISA2   AC Stag 400 DPI FSI

 

AC Stag 4

ECU Stag 400  AC Stag 300

 

 

 

 

5. Razni senzori za temperaturu tečnosti motora,  senzor temperature gasa, senzor za pritisak gasa ili potpritisak u usisnoj  grani itd….

 

Uredjaji za konvertovanje automobila  za rad na TNG ili autogas se mogu podeliti generalno na dve vrste po principu rada.

1. Venturi ili Vakumski  uredjaji.  Naravno da se ne zovu tako ali je ostao prihvaćen takav izraz koji se i sad koristi. Odlika ili mana ovih sistema je da rade na principu potpritiska.

2. Sekvencijalni uredjaji  (opet pogrešan ali uvrežen naziv) koji  u odnosu na prethodne sisteme rade na principu pritiska i kontrolišu smešu preko ECU-a i senzora.

Šema i princip rada su detaljnije objašnjeni na strani princip rada autogasnog uredjaja.

Share this post