Atest za vozilo konvertovano na tng prvi put

1. Novi Atest

1. Atest rezervoara (boce)
2. Atest isparivača
3. Atest Multiventila
4. Izjava servisera o ugradjenim delovima (specifikacija)
5. Kratak opis  ugradnje
6. uplatnice

Pregled za vozilo se u ovom početnom periodu zakazuje tako da “krenete na vreme”  ukoliko Vam se bliži registracija vozila.  Nije pravilo ali uzmite u obzir. Ukoliko je sve kako treba, uverenje o  ispitivanju vozila ćete dobiti za 7 do 10 dana tako da i to trebate uzeti u obzir ako Vam je registracija blizu sa istekom.

VEOMA JE VAŽNO DA SE NAGLASI KAKO UPLATNICE MORAJU GLASITI NA VLASNIKA VOZILA.

Uplatnica za republičku administrativnu taksu

Republička taksa za atest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatnica za republičku administrativnu taksu

Republička taksa za atest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatnica za izdavanje atesta – ABS

Uplatnica za ABS, izdavanej atesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatnica za pregled vozila- atest

Uplatnica za pregled vozila, atest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam postupak se vidi sa  slike ispod gde je označeno kojim redom ide postupak od ugradnje i pregleda do registracije vozila (ukoliko nije registrovno).

 

Slika je preuzeta sa sajta AMS Centar za motorna vozila.

 

Postupak za atesat vozila na plin, autogas

 

Share this post