AC Stag-4-plus autogas kontroler (ECU)

Stag-4-plus Kompaktan uređaj, malih dimenzija sa puno mogućnosti u svojoj klasi

Minijaturizovani mikroprocesorski kontrolerza sekvencijalno ubrizgavanje gasa

Modernizovani kontroler, za sekvencijalno ubrizgavanje gasa. opremljen je ažuriranim softverom u koji je ubačena 3D grafička mapa, koja omogućava preciznu kontrolu ubrizgavanja gasa u zavisnosti od brzine rotacije motora.

Uređaj nudi mogućnost dodatnog ručnog podešavanja radnih parametara, u zavisnosti od temperature ubrizganog gasa, kao i opciju zagrevanja gasnih brizgaljki.Stag-4-plus autogas kontroler

Kontrolni softver, koji je unapređen dodatnom funkcijom za precizno doziranje ubrizgavanja gasa, omogućio je da automobili sa sistemom čija je osnova STAG-4-Plus konroler ispunjavaju Euro 5 standarde

Kontroler je namenjen svim automobilima opremljenim sa benzinskim motorima sa 1 do 4 cilindara, uključujući sistem Valvetronic koji usisava manje gasa (npr. koristi se u BMW motorima), turbo. punu grupu i sekvencijalnog i polu-sekvencijalnog benzinskog ubrizgavanja. Emulator benzinskog ubrizgavanja, ugrađen u kontroler, opremljen je sa Europe/Bosch konektorima. STAG-4-plus podržava AcGasSinchro softver.

Napredna tehnologija proizvodnje obezbeđuje pouzdanost STAG-4- PLUS.

Dizajn

• Vodootporno Aluminijum kućište

• Ugrađen emulator benzinskog ubrizgavanja

Funkcionalne karakteristike

• Održavanje ključnih operativnih parametara motora: snaga, obrtni moment na istom nivou kao i za benzinsko punjenje gorivom •Automatsko prebacivanje na benzin u slučaju nedostatka gasa

• Automatsko prebacivanje na gas

• Zadovoljava Euro 5 standarde o izduvnim gasovima

• Podsetnikza proveru sistema gasa

• Precizno doziranje gasa. u zavisnosti od brzine  i obrtajarotacije motora

• Dozvoljava kretanje na gas u celom opsegu opterećenja motora

• Neprimetan trenutak prelaska na gas

Instalacija i Kalibracija

• Intuitivna kalibracija kontrolera

• Podešavanje odnosa smeše na osnovu informacija o vremenu ubrizgavanja benzinskih dizni

•Automatsko podešavanje temperature i pritiska gasa

• TNG/KPG kompatibilan

• Poboljšana kompatibilnost sa (sekvencijalnim, full group  i polu-sekvencijalnim) sistemima za ubrizgavanje goriva

• Kontroler je kompatibilan sa gasnim reduktorima i brizgaljkama mnogih proizvodjača

• Novi CNG algoritam

• Konektori gasnih brizgaljki kompatibilni sa većinom komercijalno dostupnih  brizgaljki.

Funkcije softvera

• 3D grafička mapa – podešavanje na osnovu broja obrtaja: grafička i digitalna vizuelizacija

• Detaljan prikaz radnih parametara na osciloskopu •Podešavanje ekstra-ubrizgavanje cut-off-pragova

• Opcija zagrevanja gasnih brizgaljki

• Filter signala broja obrtaja motora

• Standardni i turbo motori

• Nova ‘lnjection Control Type’ opcija – dozvoljava motorima sa full group ubrizgavanjem  da budu opremljeni sa npr. brizgaljkama tipa Valtek3 Ohm.

• Mazda opcija

• Opcija za ručno podešavanje radnih parametara

• Mogućnost dodatne korekcije gasnih brizgaljki

Izbor STAG 4 PLUS kontrolera u zavisnosti od:

• Godine proizvodnje automobila

• Opremljenosti višenamenskim elektronskim ubrizgavanjem benzina

• 3D graphical map – adjustment based on RPMs: graphical and digital visualisation.
• Detailed view of operating parameters on the oscilloscope.
• Setting extra-injection cut-off thresholds.
• Gas injector warm-up option.
• Engine RPM signal filter.
• Standard and turbocharged engines.
• New “Injection Control Type” option – permits the engines with a full group control to be fitted with e.g. a Valtek 3 Ohm type
of injector.
• Mazda leaning option.
• Option of manual adjustment of operating parameters.
• Option of additional gas injector correction.

 Izbor Stag 4 plus kontrolera u zavisnosti od:

Godina proizvodnje Broj cilindara STAG-4 PLUS
1990 i stariji 3 or 4 preporučeno
1991-2002 3 or 4 preporučeno
2003 i noviji 3 or 4 preporučeno STAG-300 Premium

 

 

Share this post