AC Stag-300-ISA2 Autogas kontroler (ECU)

STAG-300-ISA2 je evolvirao iz isprobanog, testiranog i pouzdanog sistema STAG-300 Plus.

Kontrolor je nadograđen korišćenjem druge generacije pametnih samo-adaptivnih sistema (Smart Self-Adaptation System) ISA2.

Glavni zadatak ISA2 sistema je kontinuirana i automatska modifikacija mape gasa u funkciji broja obrtaja motora.

Nlakon uključenja opcije “samo-adaptacije”  odvija se prikupljanje tačaka (podataka)  benzinske mape. Zvučni signali informišu vozača da li je. ili ne, mapa adekvatno sačinjena. Nakon što su benzinske mape stvorene, ISA2 sistem automatski prebacuje kontrolor na gas. Od tog trenutka, samo-adaptacija se vrši tako što se kontinuirano poredi operacija AC Stag-300-isa2motora na definitivnim parametrima (punjenje i broj obrtaja) sa prethodno sačinjenom master benzinskom mapom gasa. Zahvaljujući inovativnom rešenju, IS.A2 sistem dovodi do tačnijeg izračunavanja smeše gasa i vazduha..

Dodatne prednosti

Kontrolor je opremljen sa naprednim programom. Naprava takođe obezbeđuje manuelno prilagodavanje operativnim parametrima zasnovanim na temperaturi gasa i na brojevima obrtaja. Dalje, opcija opsluživanja VVankel rotacionih klipova motora implementirana je u kontrolor, kao i sposobnost očitavanja signala broja obrtaja motora iz senzora bregaste osovine. Program takode ima funkciju oslobađanja pritiska gasa u ‘cut-off režimu i opciju zagrevanja brizgaljki gasa. Dodatni program kontrolora omogućava da automobili sa sistemom zasnovanim na STAG-300 ISA2 kontroloru izlaze u susret standardima Euro 5.

Napredna tehnologija i vrhunski kvalitet proizvoda osiguravaju pouzdanost STAG-300 ISA2.

Nove funkcije kontrolora:

• Smart Self-Adaptation System ISA2 (automatska modifikacija mape gasa u funkciji broja obrtaja motora)

• Korekcija pritiska u raspšivaču pri ‘cut-off režimu

• Zagrevanje brizgaljki na redukovanoj temperaturi manjoj od 10°C

• Praćenje zagrevanja brizgaljki gasa (minimizacija verovatnoće ECU greške motora- „check engine’)

• Sposobnost opsluživanja VVankel rotacionih klipova motora

• Sposobnost očitavanja RPM signala sa senzora pozicioniranog na bregastoj osovini

•Dodato opcija za ubrizgavač gasa (HANA 2000) i senzor temperature gasa (REG, RAIL, SL)

• Dodatni zvučni signali koji nformišu početak rada motora u modalitetu prisilnog starta na gas

• Sposobnost podešavanja maksimalnog broja startovanja motora na gas

Primena

Kontrolor je dizajniran za ugradnju na sva vozila sa benzinskim motorima sa 1 do 8 cilindara, uključujući Valvetronic (korišćen npr. u BMW motorima), turbo, full group, sekvencijalne i polusekvencijalne ubrizgavače benzina. Kontrolor je takođe sposoban za opsluživanje VVankel rotacionih klipova motora.

Imitator ubrizgivača benzina ugrađen u kontrolor opremljen je Europe/Bosch konektorima. STAG-300 ISA2 podržava AcGasSynchro softver.

Share this post