AC Stag 200, Stag 300, Stag 4, Stag 300isa2, Stag 400 DPI-FSI

AC Stag je model uredjaja za konverziju automobila na tečni naftni gas. Ima više modela  a za najzastupljenije  možete pročitati više o njima na sledećim stranicama autogas sajta. 200,  300 premium, 4 plus, 300 isa2, 400 DPI-FSI

 

Glavni delovi  u kompletu za ugradnju autogasa u automobil.

 

AC Stag 300 kit za konverziju vozila na TNG

1. Kablaža sa konektorom za ECU.

2. Senzor temperature  isparivača (tečnosti)

3. ECU kontroler. kompjuter za autogas

4. Dizne, brizgači za autogas

5. Prekidač i pokazivač nivo goriva u kabini

6. Senzor temperature gasa

7. Senzor nivoa goriva na rezervoaru

8. MAP senzor, senzor pritiska gasa  i potpritiska u usisnoj grani

9. Filter gasne faze

10. Isparivač, reduktor za autogas

 

Njačešća kombinacija kompleta  za ugradnju  kod nas je sa Tomaseto isparivačem i Valtek ili Rail diznama ukoliko se radi o standardnom motoru koji je u većini automobila. Za jače motore se uzima jači isparivač od Tomaseta Antartic, Zeta S Alisei ili neki drugi te klase. Za motore sa malim vremenom ubrizgavanja  mogu se koristiti Hana dizne koje su nešto skuplje ali i dugotrajnije.

Ovaj uredja smo izabrali iz nekoliko razloga  a dva najbitnija su da je softver kompatibilan sa mnogim proizvodjačima mehaničkih ili električnih delova uredjaja kao što su dizne, isparivač ili senzori. Svi bitni delovi su izmenljivi od drugog proizvodjača i to je ponudjeno u softveru (programu) kao opcija koja se bira što sa drugima nije slučaj. Ovo nije kritika za druge pošto oni štite svoj brend proizvodnjom ili markiranjem delova opreme ali u našoj situaciji gde se ne zna šta će biti sledeće godine to nije najbolje.  Takodje kad izadje noviji model, često nije kompatibilan sa starim što kod Staga nije slučaj jer je znatno veći izbod podržanih delova od drugih proizvodjača.

Drugi bitan razlog je sam rad softvera i koncepcija rada koja se oslanja na dva osnovna parametra  a to je opterećenje motora i vreme ubrzizgavanja  benzinskih dizni.  Svi AEB softveri a to su mahom svi italijanski proizvodjači se oslanjaju na obrtaje i vreme ubrizgavanja benzinskih dizni. Pobornici ove filozofije će reći da je to skroz dobro a ja bih rekao da je prva strategija sa opterećenjem bolja.  I druga dodatna pomoćna osobina softvera je dobar moderan grafički prikaz rada i podešenosti uredjaja i dijagnostika  što omogućava mnogo lakše podešavanje i dovodjenje svih parametara na potreban ili tačan nivo kao i eventualno lakše otkrivanej kvara dijagnostičkim delom ako ima potrebe..

Share this post