AC stag 4 Q-box plus

AC Stag Q box set za ugradnju prednji deo sa diznama i isparivačem sem cevi i creva. Moguć je izbor dizni i isparivača prilikom kupovine.